Baleen Eyewear

Regulamin

§1 

DEFINICJE

Wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na domenie www.baleeneyewear.com;

2. Sprzedawca – Maria Bulanda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Baleen Maria Bulanda, adres: ul. A.Cieszkowskiego 1/3 lok. 203, 01-636 Warszawa, NIP 5252283543, REGON 141788740;

3. Produkt, Produkty – wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie;

4. Klient, Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu, użytkownik Sklepu;

5. Konto – indywidualne, bezpłatne konto Użytkownika w Sklepie, zakładane zgodnie z §2 Regulaminu;

6. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi zbiór reguł korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów Produktów;

7. Umowa – umowa sprzedaży zawierana przez i pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Do ww. umowy sprzedaży stosuje się zasady wynikające z Regulaminu.

§2

INFORMACJE OGÓLNE I KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

2. Klient, składając zamówienie bądź zamawiając inną usługę zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia korzystanie ze Sklepu.

4. Dane osobowe Klienta podlegają przetwarzaniu przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką prywatności (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu ). Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży.

5. Wszystkie Produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie są nowe i nieużywane.

6. Użytkownik może utworzyć w Sklepie Konto. Konto nie jest wymagane do korzystania z pozostałych usług Sklepu. Użytkownicy posiadający Konto Mają podgląd w swoje zamówienia oraz mają okazję dowiedzieć się jako pierwsi o nowych kolekcjach i dostępności towarów.

7. Utworzenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego następujące dane:

8. imię i nazwisko,

9. adres poczty elektronicznej (email) z którego Użytkownik odbiera korespondencję,

10. indywidualne hasło dostępu.

11. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego do Użytkownika wysyłany jest email aktywacyjny, w którym Sprzedawca potwierdza otrzymanie formularza rejestracji i akceptuje go poprzez wysłanie danych dostępowych potrzebnych do korzystania z Konta. Przesłanie emaila aktywacyjnego przez Usługodawcę jest potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Konta na czas nieokreślony. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Konto nie może zostać przeniesione na inną osobę ani jej udostępniane.

12. Użytkownik może w dowolnym momencie i bezpłatnie usunąć Konto oraz rozwiązać umowę o świadczenie usług związanych z Kontem.

§3. 

NEWSLETTER I POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI

1. Klient może dokonać zamówienia bezpłatnej usługi otrzymywania powiadomień o Produktach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki Baleen („Newsletter”) poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oznaczonego „Newsletter”.

2. W celu zamówienia usługi Newsletter Klient podaje swój adres mailowy, na który chce otrzymywać Newsletter oraz potwierdza akceptację Regulaminu.

3. Newsletter jest przesyłany w formie elektronicznej (e-mail).

4. Podając adres e-mail Klient zgadza się na:

5. przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem w celu otrzymywania powiadomień o Produktach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki Baleen (cele marketingowe);

6. otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).

7. Do automatyzacji usługi Newsletter Sklep używa platformy MailChimp. Przez zapisanie się do usługi Newsletter, Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Sprzedawcę do przetwarzania podanych przez Klienta danych osobowych do MailChimp (adres: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA), zgodnie z ich Polityką Prywatności i Regulaminem. MailChimp chroni dane osobowe na podstawie standardowych klauzul ochrony danych osobowych (SCC).

8. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera klikając na link znajdujący się na dole każdej z otrzymanych wiadomości e-mail oraz nieodpłatnie rozwiązać umowę o świadczenie usług związanych z Newsletterem.

9. Klient może dokonać zamówienia bezpłatnej usługi wpisania Klienta na listę Klientów oczekujących na jednorazowe powiadomienie o dostępności wybranego przez Klienta Produktu („Powiadomienie o dostępności”), poprzez wypełnienie formularza znajdującego się przy konkretnym, wybranym przez Klienta Produkcie.

10. W celu zamówienia usługi Powiadomienie o dostępności Klient podaje swój adres e-mail, na który chce otrzymywać jednorazowe powiadomienie o dostępności wybranego przez Klienta Produktu oraz potwierdza akceptację Regulaminu. Powiadomienie jest przesyłane w formie elektronicznej (e-mail).

11. Jednorazowe powiadomienie dotyczy każdorazowo jednego wybranego Produktu. Aby otrzymać powiadomienie o większej liczbie wybranych Produktów, Klient składa zamówienie usługi Powiadomienie o dostępności przy każdym z tych Produktów.

12. Postanowienia §3 ust. 4 i 5 powyżej stosuje się odpowiednio.

§4 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

1. Klient zawiera Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Regulamin stanowi wzór Umowy.

2. Na proces sprzedaży składają się następujące czynności: (i) dodanie Produktów do koszyka, (ii) przejście do kasy, (iii) potwierdzenie treści złożonego zamówienia, (iv) płatność, (v) weryfikacja zamówienia, (vi) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcie Umowy sprzedaży), (vii) dostawa.

3. W celu złożenia zamówienia i przejścia przez proces zamówienia należy:

 • dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty, ich kolorystyki oraz ilości,
 • na stronie Sklepu wyświetlającej dany Produkt kliknąć przycisk „do koszyka”,
 • kliknąć przycisk „przejdź do kasy”,
 • dokonać weryfikacji listy zamawianych Produktów,
 • wskazać dane teleadresowe,
 • wybrać metodę dostawy i zaakceptować jej koszt,
 • wybrać metodę płatności,
 • zatwierdzić składane zamówienie klikając przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

4. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Klient ma możliwość dokonywania zmian dotyczących Produktów, danych teleadresowych do dostawy Produktów, metody dostawy, metody płatności, a także formy potwierdzenia zakupu, tj. paragonu albo faktury VAT. Późniejsza zmiana w tym zakresie nie jest możliwa, np. wystawienie faktury w miejsce paragonu albo zmiana danych kupującego na fakturze.

5. Naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia o wskazanej przez Klienta treści. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie dokonuje płatności zgodnie z wybraną metodą płatności. Niedokonanie płatności powoduje automatycznie anulowane zamówienia (nie dotyczy przesyłki za pobraniem).

6. Po opłaceniu zamówienia (oraz w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem lub odbioru osobistego) na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłane podsumowanie dotyczące zamówienia, tj. rodzaj Produktów, wartość zamówienia, wybrana metoda dostawy i jej koszt, metoda płatności oraz dane teleadresowe Klienta.

7. Sprzedawca przetwarza zamówienie Klienta celem jego weryfikacji. Po pomyślnej weryfikacji zamówienia, w tym weryfikacji otrzymania płatności, Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji. Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia jego zamówienia do realizacji (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”) na wskazany przez niego adres e-mail.

8. Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

9. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą procesowane w najbliższym dniu roboczym.

10. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych niezbędnych do jego realizacji, a także zaakceptowanie treści Regulaminu.

11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest decyzją Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, w szczególności w przypadku, gdy:

 • dane teleadresowe Klienta są niepełne lub nieprawidłowe;
 • nastąpił brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych; lub
 • płatność nie została uiszczona;
 • Produkt jest niedostępny;
 • okoliczności wskazują na nabywanie Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży;
 • zamówienie złożono z naruszeniem Regulaminu.

12. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia i odmowy jego realizacji Klient nie otrzyma potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9 powyżej. W takim wypadku Klient otrzyma od Sklepu e-mail informujący go, że do przyjęcia oferty nie doszło, umowa sprzedaży nie została zawarta, a zamówienie zostało anulowane.

§5 

DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW

1. Sklep oferuje dwie metody dostawy:

a. przesyłka kurierska na adres wskazany przez Klienta albo

b. odbiór osobisty w punkcie odbioru znajdującym się w Warszawie przy ul. Mokotowska 46A , 00-543 Warszawa.

2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy w wybranym systemie płatności uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów przesyłki (chyba że te nie zostały naliczone, ponieważ Klient odbiera Produkt osobiście lub w formie przesyłki za pobraniem) i pomyślnej weryfikacji zamówienia przez Sprzedawcę.

3. O koszcie dostawy Produktów Klient jest informowany w procesie składania zamówienia. Klient pokrywa koszt dostawy Produktu na wskazany przez niego adres korespondencyjny.

4. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, gdy może dojść do opóźnienia w dostawie Produktu, czas realizacji zamówienia jest dodatkowo potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

5. Produkty są dostarczone pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres za pomocą firmy kurierskiej UPS lub InPost.

6. Przewidywany czas dostawy dla zamówień krajowych to 1-2 dni roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Czas dostawy realizowany przez firmę zewnętrzną może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

7. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, zaleca się aby Klient w jego obecności dokładnie sprawdził kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody.

8. Przy wyborze opcji „Odbiór osobisty”:

 •  odbiór osobisty możliwy jest jedynie w przypadku wyboru płatności metodą online
 • zamówienie będzie możliwe do odbioru w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją, o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru (wcześniej zamówienie nie będzie możliwe do odbioru).
 • zamówienie będzie oczekiwało na odbiór w pop up store pod adresem: ul. Mokotowska 46A, 00-543 Warszawa po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny odbioru.
 • do odbioru zamówienia konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości potwierdzającego dane zgodne z danymi wskazanymi w zamówieniu.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień w wypadku nieodebrania ich w ciągu miesiąca od daty otrzymania informacji z pkt c) powyżej.
 • Opcja „odbiór osobisty” jest bezpłatna, Klient nie ponosi kosztów dostawy.

§6 

SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI

1. Cena danego Produktu podana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu złożenia zamówienia i otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, niezależnie od jej późniejszych zmian w Sklepie.

2. Ceny Produktów w Sklepie są cenami brutto i są podane w PLN lub w walucie obcej

3. Sposób zapłaty za Produkty wybierany jest przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Sprzedawca oferuje 3 (trzy) metody płatności:

płatność przed dostawą:

a. płatność elektroniczna realizowana w wybranym systemie płatniczym ( TPay,  Google Pay, Stripe )

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, a kończy po otrzymaniu Produktu przez Klienta. Z chwilą dostawy za ryzyko związane z Produktem (w tym utraty lub zniszczenia) odpowiada Klient.

5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.

§7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I RĘKOJMIA ZA WADY

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usługi Newslettera, Konta oraz Powiadomienia o dostępności w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu zawarcia umowy, bez podawania przyczyny.

2. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktu (Produktów) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 3-5 poniżej.

3. Zwrotu Produktów można dokonać:

a. przesyłką kurierską na koszt Klienta na adres: ul.Mokotowska 46A, 00-543 Warszawa  lub osobiście pod tym samym adresem.

4. Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość ceny Produktu oraz jednorazowy koszt doręczenia przesyłki Klientowi do wysokości najtańszej opłaty przesyłki w ofercie Sprzedawcy. Sprzedawca nie zwraca kosztu odesłania Produktu do Sprzedawcy.

5. Sprzedawca nie pokrywa kosztu zwrotu Produktu wysyłką za pobraniem nadaną przez Klienta. Przy wyborze wysyłki za pobraniem jako sposobu zwrotu Produktu Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi kosztami, jakie w związku z tym poniesie.

6. Klient odstępuje od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można sporządzić korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Treść oświadczenia o odstąpieniu Klient przesyła:

a. w formie papierowej na adres ul. Mokotowska 46A, 00-543 Warszawa, albo

b. w formie elektronicznej na adres orders@baleeneyewear.com.

8. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 i 2 powyżej, należy wysłać oświadczenie przed jego upływem.

9. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy we wskazanym terminie uważa się Umowę za niezawartą.

10. Po odstąpieniu od Umowy sprzedaży Klient powinien zwrócić Sprzedawcy Produkt z oryginalnymi metkami, nieużywany, czysty i nieporysowany niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

11.Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy zwraca Klientowi cenę za Produkt i jednorazowy koszt dostarczenia rzeczy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient (w przypadku płatności kartą kredytową płatność zostanie zwrócona na tę samą kartę). Sprzedawca może wstrzymać się z wypłatą środków we wskazanym terminie do czasu doręczenia mu zwróconego Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu.

Rękojmia za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność Produktu z Umową (wady Produktu).

2. Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi za wady (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). W ramach reklamacji Klient może żądać jednego z czterech działań:

a. wymiany Produktu na nowy,

b. naprawy Produktu przez Sprzedawcę,

c. obniżenia ceny Produktu albo

d. odstąpienia od Umowy, jeżeli wada Produktu jest istotna.

Wybór żądania należy do Klienta, przy czym Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie spośród wyżej wskazanych w granicach wyznaczonych treścią przepisów prawa.

3. Klient składa reklamację elektronicznie na adres orders@baleeneyewear.com lub pocztą na adres: ul.Mokotowska 46A, 00-543 Warszawa. W razie możliwości Klient dołącza do reklamacji paragon lub inny dowód zakupu. Dołączenie paragonu lub faktury może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.

4. Klient przesyła reklamowany Produkt na adres: ul. Mokotowska 46A, 00-543 Warszawa.

5. Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu lub jego naprawy, jeżeli jest to niemożliwe do zrealizowania dla Sprzedawcy lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. W takim wypadku Klient może zmienić roszczenie. Komunikacja prowadzona jest elektronicznie.

6. Żądając obniżenia ceny Produktu Klient podaje kwotę, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli zgłoszone przez Klienta żądanie obniżenia ceny Produktu jest pierwszym żądaniem złożonym w ramach procedury reklamacji dotyczącej danego Produktu, Sprzedawca może zaproponować Klientowi wymianę lub naprawę.

7. Klient może żądać odstąpienia od Umowy tylko wtedy, gdy wada Produktu ma charakter istotny.

8. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca wyśle do Klienta Produkt pełnowartościowy (naprawiony albo nowy), w ciągu 30 dni roboczych, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład) Sprzedawca zwróci równowartość ceny Produktu zapłaconej przez Klienta oraz koszt przesyłki do wysokości najtańszej opłaty przesyłki w ofercie Sprzedawcy (tj. kurier UPS). Warunkiem wysyłki pełnowartościowego towaru jest wcześniejsze otrzymanie przez Sprzedawcę towaru wadliwego.

10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie przekazany lub odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

Dodatkowe postanowienia

1. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane również na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

2.Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych:

a. listem,

b. listem poleconym,

c. przesyłką za pobraniem.

Przyjmowane są wyłącznie paczki Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskie przesłane na prawidłowy adres korespondencyjny.

§8

KARTY PODARUNKOWE

1. Zapisy ogólne. Niniejsze Zasady i warunki dotyczą kart podarunkowych kupionych w Sklepie. Kart podarunkowych można używać na stronie Sklepu (www.baleeneyewear.com) oraz w sklepie przy ul. Mokotowska 46A, 00-543 w Warszawie.

2. Zasady płatności. Kartą podarunkową można zapłacić za całe zamówienie lub jego część, tylko w przypadku, gdy wartość karty jest równa lub mniejsza niż wartość zakupionych Produktów. Jeśli wartość karty upominkowej jest mniejsza niż całkowita wartość zakupu, Klient może wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję.

3.Jednorazowość. Karty podarunkowej można użyć tylko raz. W przypadku niewykorzystania całkowitej wartości Karty podarunkowej Sklep wygeneruje kod zastępczy, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez Klienta.

4. Okres ważności. Karta podarunkowa jest ważna przez 6 miesięcy od daty zakupu. Po upływie okresu ważności dokonanie zakupu przy użyciu karty podarunkowej jest niemożliwe.

5. Dostawa. Kartę podarunkową Klient otrzymuje w ciągu 2-3 dni roboczych od złożenia zamówienia przesyłką kurierską na terenie Polski. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy karty podarunkowej. W przypadku gdy nie jest możliwe potwierdzenie prawidłowego adresu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy karty podarunkowej, do czasu ustalenia prawidłowego adresu Klienta.

6. Zwroty. W przypadku gdy Klient zdecyduje się zwrócić Produkt kupiony za pomocą karty podarunkowej, otrzyma kod zastępczy, oraz, o ile została użyta dodatkowa metoda płatności, zwrot środków zapłaconych za pomocą tej metody płatności. Kod zastępczy zostanie wysłany do Klienta na wskazany przez niego adres e-mail, niezwłocznie po przetworzeniu zwrotu. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłany kod zastępczy. Jeśli nie uda się ustalić prawidłowego adresu e-mail, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy kodu zastępczego do czasu ustalenia prawidłowego adresu e-mail Klienta. Kart podarunkowych ani kodów zastępczych nie można wymieniać na gotówkę.

7. Gwarancja zwrotów. Klient ma 14 dni kalendarzowych (licząc począwszy od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia) na anulowanie zamówienia karty podarunkowej . W celu anulowania zamówienia karty należy skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą pod adresem orders@baleeneyewear.com.

8. Ograniczenie odpowiedzialności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, w tym zagubienie, kradzież lub zniszczenie karty podarunkowej lub kodu zastępczego.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korespondencję e-mailową należy kierować na adres contact@baleeneyewear.com,   a w sprawach dotyczących zamówień / zwrotów / reklamacji na adres orders@baleeneyewear.com

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio znajdujące zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

3. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważny, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

4. Klient i Sprzedawca będą rozwiązywać wszelkie spory w drodze rozmów, których celem będzie załatwienie spornej sprawy w drodze porozumienia. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sprawy, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest sąd powszechny.

5. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem ma prawo:

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do złożonego przez Klienta i realizowanego przez Sprzedawcę zamówienia. Do zaakceptowanych zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili składania zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów.

7. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania portalu internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.

8. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

Załączniki do pobrania : Odstąpienie od umowy, Formularz reklamacji, Polityka Prywatności

Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.